четвртак, 23. октобар 2014.


ПРАЗНИ ГРАДОВИ
  
2.

Лабуда два, кичми кривих над задатком из алгебре
не обазиру се на тешки акорд посмртне песме
који промиче над водом и не гужва јој сомот
притајени акорд, који црпи из свих октава
а ни оне га, тако тешког, не примећују.

Гњиле воћке испод мртвог водоскока који их
прска само винским мушицама; ко прапорцима
украшене су живице, лево и десно од путељака
што кружно обилазе око лабуђег језерца
по њима зелени јежеви са бујних кестенова
падају, и пуцају, и снег од жељних трешања
и жута смрт свег осталог биља, падају, по крутим
шљунковитим, по правим и неодржаваним путељцима.

О, не надај се живом домаћину, овде, о анђелски
нико не стиже с оне стране мора до ових
запуштених лавирината, до очајних птичјих дворова.

Спаваш сам на клупама од жада и пешчара
које нагризају киша, нехај и немир
да ли ти је добро? питају се рогате ластавице
пита се свита љубопитљивих и слепих кока
пита се збуњени галеб док се о крила саплиће...


Нема коментара: