петак, 12. децембар 2014.


The Hanged Man, 12-та карта тарота, Pamela Coleman Smith, circa 1910.

Нема коментара: